Tjänster

Söker ni erfarna utvecklare? Vi kan erbjuda vår hjälp till utvecklingsprojekt eller utbildning.

  • Vi är erfarna mjukvaruutvecklare inom Linux, GNU, Android, systemintegration, webbutveckling, inbyggda system och styr- och reglersystem.
  • Vi förespråkar öppna standarder och öppen källkod.
  • Vi har lång erfarenhet och avancerad kunskap inom Java, C/C++, Assembler, PHP5 m.fl.
  • Vi har ett agilt arbetssätt med objektorienterad design och testdriven utveckling.
  • Vi har bevisad förmåga att utveckla verksamhetskritisk mjukvara som kör 24/7, använder begränsade systemresurser och aldrig terminerar.
  • Vi har en historia av att leverera i tid och inom budget.
  • Vi har korta beslutsvägar vilket ger oss möjlighet att anpassa oss efter, och snabbt reagera på, föränderliga krav.
  • Vi är hungriga och nyfikna utvecklare som alltid letar efter nya utmaningar.

Skriv till oss » .