Thermocouples Calculator Pro for Android

Thermocouples Calculator Pro är en Android-app som beräknar termoelektricitet (spänning) och temperatur för de åtta standardtyperna av termoelement (thermocouples). Beräkningarna baseras på de matematiska referensfunktioner och koefficienter som har tagits fram av National Institute of Standards and Technology (NIST).

Funktioner

  • Stöder de åtta standardtyperna av termoelement: Typ B, E, J, K, N, R, S och T
  • Använder matematiska polynom av hög grad för att göra approximationer med hög noggrannhet
  • Stöder både normal och omvänd approximation
  • Stöder kompensering för referenstemperatur (kalla lödstället)
  • Stöder båda enheterna Celsius och Fahrenheit
  • Stöder grafisk presentation

Skärmdumpar

INUX Thermocouples Calculator Pro INUX Thermocouples Calculator Pro INUX Thermocouples Calculator Pro
android app utveckling java programmering linux open source