Modbus Master Pro för Android

INUX Modbus Master Pro är en applikation (app) för Android-baserade enheter som möjliggör standardiserad Modbus-kommunikation. Läs och skriv data från/till dina Modbus slavenheter. Appen stödjer samtliga registertyper och där till många utökade datatyper och visningsformat. Spara och ladda profiler för att enkelt hantera flera olika typer av slavenheter. Modbus Master Pro är det idealiska verktyget för testning och diagnostik.

Funktioner

  • Modbus TCP och RTU-over-TCP
  • Modbus RTU över Bluetooth (SPP)
  • Diskreta input, coils, input-register och holding-register
  • Boolska värden, heltal (signed/unsigned), långa heltal, flyttal (float/double 32/64-bit) och BCD-datatyper
  • Omvänd tolkning av register (registerordning)
  • Decimalt, hexadecimalt eller binärt visningsformat
  • Automatisk pollning med konfigurerbart pollintervall

Press

NyTeknik - Sverige största teknik- och IT-tidning - uppmärksammade nyligen Modbus Master Pro på topplistan över de bästa apparna för industrin. Läs mer »

Dokument

Modbus Master Pro User Guide 2013-04-22

Skärmdumpar

INUX Modbus Master Pro INUX Modbus Master Pro INUX Modbus Master Pro INUX Modbus Master Pro INUX Modbus Master Pro
android app utveckling java programmering linux open source