FXIO-Gateway

FXIO-Gateway möjliggör kommunikation med Fidelix digitala och analoga I/O-kort för ModBus/TCP-kompatibla styrsystem.

Huvudsakliga funktioner

  • ModBus/TCP (slave).
  • Stöder upp till 63 I/O-kort per Gateway.
  • Automatisk temperatur-omvandling för resistansgivare Pt100 och Pt1000.
  • Automatisk beräkning av uppmätt spänning och ström.
  • Omfattande stöd för olika ModBus register och funktioner för maximal kompabilitet.
  • Enkel diagnostik via inbyggd webbserver.

Dokument

FXIO-Gateway användarmanual (svensk) 2010-04-09
FXIO-Gateway användarmanual (engelsk) 2010-04-09
FXIO-Gateway marknadsblad 2009-03-27
Datablad för NPort 5200 serien 2009-08-25
inbyggda system embedded INUX I/O-Gateway

Externa resurser