fastighetsautomation hvac android modbus mbus lon inbyggda system c/c++ java me php android app utveckling development java programmering linux open source

Innovation. Utveckling i framkant.

  • Vi är erfarna mjukvaruutvecklare inom Linux, GNU, Android, systemintegration, webbutveckling, inbyggda system och styr- och reglersystem.
  • Vi förespråkar öppna standarder och öppen källkod.
  • Vi har lång erfarenhet och avancerad kunskap inom Java, C/C++, Assembler, PHP5 m.fl.
  • Vi har ett agilt arbetssätt med objektorienterad design och testdriven utveckling.
  • Vi har bevisad förmåga att utveckla verksamhetskritisk mjukvara som kör 24/7, använder begränsade systemresurser och aldrig terminerar.
  • Vi har en historia av att leverera i tid och inom budget.
  • Vi har korta beslutsvägar vilket ger oss möjlighet att anpassa oss efter, och snabbt reagera på, föränderliga krav.
  • Vi är hungriga och nyfikna utvecklare som alltid letar efter nya utmaningar.

INUX I/O Gateway

INUX I/O-Gateway är en produktfamilj bestående av kommunikationsenheter (device servers) för att enkelt möjliggöra standardiserad ModBus-kommunikation med analog- och digitalkort av fabrikat INUcontrol (Honeywell) eller Fidelix.

Läs mer om våra produkter »

App-utveckling

Vi är erfarna utvecklare för Android-plattformen.

Läs mer om INUX app-utveckling »